False Alarm ระบบของ Facebook ผิดพลาด “เหตุระเบิดกรุงเทพ”

เมื่อเวลาประมาณ 20.45 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนภัยโดยระบบ Facebook Safety Check ว่า เกิดเหตุระเบิดที่บริเวณใจกลางของกรุงเทพฯ แต่เมื่อเช็คกับสำนักข่าวต่างๆ แล้วไม่ปรากฎว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น

แต่พบว่ามีเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง Bangkok Informer ได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 มาโพสต์ใหม่ จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ระบบของ Facebook อาจจะไปตรวจพบข่าวในออนไลน์แล้วเข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในวันนี้

Facebook Safety Check เป็นระบบการแจ้งเตือนเหตุร้ายไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้ Facebook ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นสามารถยืนยันตัวว่าปลอดภัยอยู่ได้ แต่สำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ระบบนี้แจ้งเตือนผิดพลาด